Nieuwe woonwijk in Leunen Zuid

Het nieuwe woongebied ligt aan de zuidzijde van Leunen en sluit aan op de Vullingsstraat, het Sparveld en Rondeveld. Daarnaast wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd richting de Albionstraat.

Situatietekening Leunen Zuid

Onderstaand ziet u de situatietekening van het plangebied met hierop de aanduiding waar de diverse type huizen komen, en waar de bouwkavels liggen.

Verkaveling_Leunen-Zuid_zonder_legenda_20-04-21Schrijf je in voor de nieuwsbrief