Leunen Zuid krijgt vorm!

Leunen Zuid krijgt vorm!

Het ontwerp van de woningen krijgt steeds meer richting
Op 19 maart 2021 is de inzagetermijn voor het ontwerp bestemmingsplan voor Leunen Zuid geëindigd. Dit betekent dat het plan steeds meer vorm gaat krijgen! De ingediende zienswijzen worden in de komende periode door de gemeente Venray behandeld. De verwachting is dat het bestemmingsplan nog voor de zomer vastgesteld wordt.

Beeldkwaliteitsplan
Op dit moment werken we aan een beeldkwaliteitsplan, waarin de uitstraling van Leunen Zuid uiteen wordt gezet. Dit Beeldkwaliteitsplan vormt het uitgangspunt voor de toekomstige kopers van de bouwkavels en dient als basis voor het ontwerp van de koop- en huurwoningen. Denk hierbij aan de architectuurstijl en het materiaalgebruik voor de gevels.

Situatietekening Leunen Zuid
Onderstaand ziet u de situatietekening van het plangebied met hierop de aanduiding waar de diverse type huizen komen, en waar de bouwkavels liggen.

Verkaveling_Leunen-Zuid_20-04-21

Ruimte voor iedereen

Het plan biedt ruimte aan 11 projectmatige koopwoningen, 13 sociale en 10 middeldure huurwoningen en in totaal 14 bouwkavels.

De 11 koopwoningen bestaan uit de volgende typen:

 • 2 levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen
 • 1 levensloopbestendige vrijstaande woning
 • 2 tussenwoningen
 • 2 hoekwoningen
 • 4 twee-onder-een-kapwoningen

De 23 huurwoningen bestaan uit de volgende typen:

 • 9 levensloopbestendige tussenwoningen (sociale huur)
 • 4 tussenwoningen (sociale huur)
 • 8 levensloopbestendige hoekwoningen (middeldure huur)
 • 2 hoekwoningen (middeldure huur)

De 14 nieuwbouwkavels zijn onderverdeeld in:

 • 5 bouwkavels voor levensloopbestendige woningen
 • 9 bouwkavels voor regulier vrijstaande woningen

Start verkoop bouwkavels en koopwoningen

De start van de verkoop voor de bouwkavels zal aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Vlak daarna gaan de 11 vrije sector koopwoningen in (voor)verkoop. Interesse in een van de koopwoningen of vrije kavels? Wanneer er meer bekend is over de verkoop van zowel de kavels als de woningen wordt dit medegedeeld door middel van de nieuwsbrief, dus schrijf je in!

Aanbod huurwoningen

Wonen Limburg (sociale huur) en Wonen Limburg Accent (middeldure huur) starten naar verwachting eind 2022 met de verhuur van de 23 huurwoningen. Wonen Limburg verhuurt de sociale huurwoningen via www.thuisinlimburg.nl. Voor deze huurwoningen is het aanvragen van huurtoeslag mogelijk. Om in aanmerking te komen voor deze woningen is het belangrijk dat u als woningzoekende bent ingeschreven bij Thuis in Limburg. Inschrijven is gratis en heel eenvoudig. Het kost slechts enkele minuten van uw tijd. Inschrijven kan via deze link.  

De 10 middeldure huurwoningen met een huurprijs van ca. € 800,- tot € 1.100,- worden aangeboden via Wonen Limburg Accent.

Tip: schrijft u zich alvast (gratis) in zodat u als eerste op de hoogte bent zodra de verhuur start.