Nieuwe woonwijk in Leunen Zuid

Het nieuwe jaar begint goed voor Leunen! In Leunen Zuid wordt namelijk een nieuwe woonwijk ontwikkeld met 50 duurzame woningen. 

Het nieuwe woongebied ligt aan de zuidzijde van Leunen en sluit aan op de Vullingsstraat, het Sparveld en Rondeveld. Daarnaast wordt er een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd richting de Albionstraat. Het gevarieerde woningaanbod bestaat uit 27 koopwoningen waaronder vier twee-onder-één-kapwoningen, vier rijwoningen en drie patiowoningen daarnaast worden er 16 vrije sector bouwkavels aangeboden. Corporatie Wonen Limburg realiseert 23 huurwoningen waarvan 13 sociaal en 10 woningen in het middeldure huursegment (zowel gezinswoningen als levensloopbestendige woningen).

Vanaf 14 januari is het bestemmingsplan ter inzage komen liggen. Verwacht wordt dat het plan dit jaar onherroepelijk wordt en er in het najaar gestart kan worden met de verkoop van de woningen en bouwkavels.

Sted._plan

Achtergrondafbeelding