Nieuwe woonwijk in Leunen Zuid

Het nieuwe woongebied ligt aan de zuidzijde van Leunen en sluit aan op de Vullingsstraat, het Sparveld en Rondeveld. Daarnaast wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd richting de Albionstraat.

Bestemmingsplan

Op 7 juli jl. is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf 15 juli jl. zes weken ter inzage.

Situatietekening Leunen Zuid

Onderstaand ziet u de situatietekening van het plangebied met hierop de aanduiding waar de diverse type huizen komen, en waar de bouwkavels liggen.

Verkaveling_Leunen-Zuid_zonder_legenda_20-04-21


Ruimte voor iedereen

Het plan biedt ruimte aan 11 projectmatige koopwoningen, 13 sociale en 10 middeldure huurwoningen en in totaal 14 bouwkavels.

De 11 koopwoningen bestaan uit de volgende typen:

 • 2 levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen
 • 1 levensloopbestendige vrijstaande woning
 • 2 tussenwoningen
 • 2 hoekwoningen
 • 4 twee-onder-een-kapwoningen

De 23 huurwoningen bestaan uit de volgende typen:

 • 9 levensloopbestendige tussenwoningen (sociale huur)
 • 4 tussenwoningen (sociale huur)
 • 8 levensloopbestendige hoekwoningen (middeldure huur)
 • 2 hoekwoningen (middeldure huur)

De 14 nieuwbouwkavels zijn onderverdeeld in:

 • 5 bouwkavels voor levensloopbestendige woningen
 • 9 bouwkavels voor regulier vrijstaande woningen

Aanbod huurwoningen

Wonen Limburg (sociale huur) en Wonen Limburg Accent (middeldure huur) starten naar verwachting eind 2022 met de verhuur van de 23 huurwoningen. Wonen Limburg verhuurt de sociale huurwoningen via www.thuisinlimburg.nl. Voor deze huurwoningen is het aanvragen van huurtoeslag mogelijk. Om in aanmerking te komen voor deze woningen is het belangrijk dat u als woningzoekende bent ingeschreven bij Thuis in Limburg. Inschrijven is gratis en heel eenvoudig. Het kost slechts enkele minuten van uw tijd. Inschrijven kan via deze link.  

De 10 middeldure huurwoningen met een huurprijs van ca. €800,- tot €1.100,- worden aangeboden via Wonen Limburg Accent.

Tip: schrijft u zich alvast (gratis) in zodat u als eerste op de hoogte bent zodra de verhuur start.

Achtergrondafbeelding