Nieuwe woonwijk in Leunen Zuid

Het nieuwe woongebied ligt aan de zuidzijde van Leunen en sluit aan op de Vullingsstraat, het Sparveld en Rondeveld. Daarnaast wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd richting de Albionstraat.

Beeldkwaliteitsplan

Op dit moment werken we aan een beeldkwaliteitsplan, waarin de uitstraling van Leunen Zuid uiteen wordt gezet. Dit Beeldkwaliteitsplan vormt het uitgangspunt voor de toekomstige kopers van de bouwkavels en dient als basis voor het ontwerp van de koop- en huurwoningen. Denk hierbij aan de architectuurstijl en het materiaalgebruik voor de gevels.

Situatietekening Leunen Zuid

Onderstaand ziet u de situatietekening van het plangebied met hierop de aanduiding waar de diverse type huizen komen, en waar de bouwkavels liggen.

Verkaveling_Leunen-Zuid_zonder_legenda_20-04-21


Ruimte voor iedereen

Het plan biedt ruimte aan 11 projectmatige koopwoningen, 13 sociale en 10 middeldure huurwoningen en in totaal 14 bouwkavels.

De 11 koopwoningen bestaan uit de volgende typen:

 • 2 levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen
 • 1 levensloopbestendige vrijstaande woning
 • 2 tussenwoningen
 • 2 hoekwoningen
 • 4 twee-onder-een-kapwoningen

De 23 huurwoningen bestaan uit de volgende typen:

 • 9 levensloopbestendige tussenwoningen (sociale huur)
 • 4 tussenwoningen (sociale huur)
 • 8 levensloopbestendige hoekwoningen (middeldure huur)
 • 2 hoekwoningen (middeldure huur)

De 14 nieuwbouwkavels zijn onderverdeeld in:

 • 5 bouwkavels voor levensloopbestendige woningen
 • 9 bouwkavels voor regulier vrijstaande woningen
Achtergrondafbeelding