Belangrijke handtekeningen gezet

Belangrijke handtekeningen gezet

De gemeente Venray, de Dorpsraad Leunen, Wonen Limburg en Janssen de Jong Projectontwikkeling ondertekenden maandagavond in De Baank het Manifest Leunen-Zuid. In het manifest staan de afspraken die de partijen hebben gemaakt tijdens de klankbordsessies over het uitbreidingsplan Leunen-Zuid. De afspraken gaan onder meer over de mix van woningen, verkeer(sveiligheid) en speelvoorzieningen.

Namens de gemeente zette wethouder Martijn van der Putten zijn handtekening. “Super dat we in gezamenlijkheid het plan nog beter hebben kunnen maken.”

Download hier het manifest van Leunen Zuid!