Update woningbouwplan Leunen Zuid

Update woningbouwplan Leunen Zuid

Helaas laat het woningbouwplan ‘Leunen Zuid’ nog op zich wachten. Tegen het bestemmingsplan dat augustus vorig jaar door de gemeente Venray is vastgesteld, is beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit is de hoogste rechtelijke macht in Nederland. Het beroep heeft betrekking op de aansluiting van het plan op de Vullingsstraat.

Mede vanwege de Corona pandemie zijn er flinke achterstanden bij de Raad van State, waardoor het dossier nog niet behandeld is. Zeer recent hebben wij vernomen dat de zitting op 7 juni 2022 zal plaatsvinden. In de regel doet de Raad van State dan binnen 6 tot 12 weken uitspraak. 
Wij zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet. Deze vertraging is echter erg vervelend voor alle betrokkenen, met name voor u als geïnteresseerde in het plan.

Ondertussen werken wij samen met de gemeente en Wonen Limburg door aan het plan. Zo is het openbaar gebied (de wegen en het groen) ontworpen en krijgen de ontwerpen van de koop- en huurwoningen meer vorm. Ook hebben we kavelpaspoorten (een soort beeldkwaliteitsplan) voor de bouwkavels opgesteld. De exacte invulling van de speelzone zal op een later moment in overleg met de omgeving worden bepaald. 

Wij verwachten dat we in het derde kwartaal van 2022 met de definitieve plannen naar buiten kunnen treden en de verkoop kunnen opstarten. 

Wij informeren u tussentijds over de stand van zaken. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.