Uitstel uitspraak Raad van State

Uitstel uitspraak Raad van State

Wij willen je graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan van Leunen Zuid.

In de vorige nieuwsbrief hebben we je medegedeeld dat er een beroep is ingesteld op het bestemmingsplan bij de Raad van State en dat wij een brief hebben ontvangen waarin de Raad van State aangeeft te streven naar een uitspraak eind november 2022.

Helaas is deze datum verstreken en hebben wij een nieuwe brief ontvangen van de Raad van State waarin zij opnieuw een streefdatum hebben gedeeld, namelijk half februari 2023. Helaas laat de uitspraak dus nog even op zich wachten. Wij zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet.

Zoals in de vorige nieuwsbrief ook omschreven kun je wel alvast kennis maken met de uitstraling en de typering van de woningen middels het inspiratiekader. Dit inspiratiekader is te vinden onder de knop “downloads” op de website www.woneninleunenzuid.nl.

Wij verwachten dat we in het tweede kwartaal van 2023 met de definitieve plannen naar buiten kunnen treden en de verkoop kunnen opstarten.

Wij informeren je tussentijds over de stand van zaken. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.