Raad van State vraagt om nadere toelichting

Raad van State vraagt om nadere toelichting

15 februari jl. is er door de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak gedaan over het beroep op het bestemmingsplan Leunen Zuid.

In deze tussenuitspraak geeft de Raad van State aan dat zij meer informatie willen hebben om te kunnen beoordelen of het beroep van de belanghebbende gegrond is of niet.  Om deze reden vraagt de Raad van State om een nieuw besluit van de gemeenteraad, waarin een nadere toelichting en onderzoek is opgenomen.

Helaas zorgt de tussenuitspraak voor vertraging in het proces om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan. Wij gaan met het projectteam meteen aan de slag om een nieuw raadsbesluit voor te bereiden. Zodra dat is genomen zal de Raad van State hiervan op de hoogte worden gesteld. We zien de uiteindelijke uitspraak positief tegemoet.

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen en planning.